Przenoszenie certyfikatów

Z głównej strony przejdź do modułu zarządzania certyfikatami: Moje e-Usługi >> Certyfikaty i świadectwa

Aby przenieść jeden lub kilka certyfikatów należy zaznaczyć je, klikając pusty kwadrat z lewej strony wiersza, a następnie przycisk Przenieś pod nazwą portfela 

Przenoszenie certyfikatów


Przeniesienie certyfikatu do własnego lub zewnętrznego portfela

Kliknij portfel, do którego ma zostać przeniesiony certyfikat lub wpisz adres innego portfela. Potwierdź przyciskiem Przenieś.
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 listopada 2022, 08:27