Usuwanie portfela

Użytkownik ma dostępną listę portfeli w systemie.

Aby usunąć wybrany portfel należy wybrać przycisk przy wybranym portfelu (nie może to być portfel domyślny).


Potwierdź wykonaną czynność przyciskiem [Usuń]

UWAGA: Warunkiem wykonania operacji usunięcia jest brak przypisanych do portfela certyfikatów lub poświadczeń. W efekcie wykonania operacji, portfel przestaje być dostępny i widoczny dla użytkownika. Operacji usunięcia portfela nie można cofnąć.


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 listopada 2022, 08:23