Udostępnianie portfela

Użytkownik ma dostępną listę portfeli w systemie. Aby udostępnić wybrany portfel należy wybrać  .  Dostęp do formularza udostępnianego portfela.

Wpisz jednoznaczne dane innego użytkownika systemu ŚWITEŹ, któremu ma być udostępniony wybrany portfel (ID użytkownika) i potwierdź przyciskiem Udostępnij.


ID użytkownika znajdziemy w ustawieniach konta

Wskazany portfel został udostępniony innemu użytkownikowi systemu. Będzie dostępny na jego liście portfeli w kategorii Portfele, które mu udostępniono.

UWAGA: W wyniku wykonania tej operacji, inny użytkownik uzyskuje uprawnienia do przeglądania zawartości udostępnionego portfela, w tym pobrania i wydrukowania certyfikatów/potwierdzeń.

Istnieje możliwość zakończenia udostępniania portfela Moje portfele >> Pokaż profile z dostępem >>Zakończ udostępnianie.Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 listopada 2022, 08:18