Tworzenie portfela

Z głównej strony przejdź do modułu zarządzania certyfikatami: Moje e-Usługi >> Certyfikaty i świadectwa.

Zakładka menu usługi


Portfele certyfikatów i świadectw

Użytkownik w ramach konta w systemie ŚWITEŹ posiada początkowo domyślnie jeden portfel. Zmiana nazwy nastąpi po wybraniu przycisku 


By dodać kolejny portfel, nad listą dostępnych portfeli należy wybrać przycisk + Dodaj portfel

Uzupełnioną nazwę potwierdź przyciskiem Dodaj.


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 listopada 2022, 08:12